Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Demontāža

 SIA „KUUM” ir uzkrāta pieredze ēku demontāžas projektu izstrādē, kā arī ēku demontāžā. Veicam jebkura tipa ēku demontāžu un būvgružu utilizāciju. Uzticētos darbus veicam ātri, izmantojot profesionālu un katram veicamajam darbam piemērotāko specializēto tehniku. 

Sadarbībā ar partneriem izstrādāsim tieši jūsu objektam finansiāli izdevīgāko būvgružu utilizācijas veidu, atstājot demontētās būves vietu tīru un sakoptu.