Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Projektēšana

   SIA „KUUM” sadarbībā ar nozares vadošajiem speciālistiem veic plaša profila projektēšanas darbus, ļaujot laicīgi izplānot būvniecības procesus, metodes un paredzēt izmaksas.

   Ikviens būvniecības darba pamats ir tā projekts. SIA „KUUM” speciālistu izstrādātie būvdarbu projekti apvieno labākos un piemērotākos risinājumus katra klienta individuālai vajadzībai. Veicot projektēšanas darbus, laikus tiek sastādīts pilnīgs būvdarbu veikšanas plāns un katram etapam pielietotās metodes, nepieciešamo materiālu apjoms un izlietojums, kā arī veicamo darbu secīgums. Tas klientam ļauj precīzi paredzēt un izvērtēt visu darbu veikšanu, kā arī gūt apliecinājumu ekspertu izstrādātā risinājuma kvalitātei un rezultātu ilgmūžībai.

   SIA „KUUM” izstrādātie būvniecības projekti atbilst visām augstākajām prasībām. Piedāvājam palīdzību un risinājumus projektu sagatavošanā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaistei.

   Veicot projektēšanas darbus, par galvenajiem darbu izpildes kritērijiem uzskatām kvalitāti, pārdomātu ilgtermiņa risinājumu ieviešanu, pieredzi projektu vadībā, līguma termiņu ievērošanu un augstu atbildības sajūtu par ikvienu uzticēto darbu.